Die beste Geschichte (The best story) — En iyi hikâye (Premiere)

A German-Turkish theatre production for children

The JES ensemble has asked itself and numerous children: What really makes a story the best story we’ve ever heard? And is your best story also my best story? And is my best story also his best story? Is there even a best — a really very best — story for all of us?

How many stories can actually fit into a play?

A colourful collection of stories, with lots of music and poetry, humour and depth, sense and nonsense, tenderness and action, for everyone who speaks at least one language and enjoys stories.


JES-Ensemble hem kendisine hem birçok çocuğa şu soruları sordu: Bir hikâyeyi, duyduğumuz en iyi hikâye yapan nedir? Ve senin en iyi hikâyen aynı zamanda benim için de en iyi hikâye midir? Ve benim en iyi hikâyem onun da mi en iyi hikâyesidir? Hepimiz için iyi, hatta en iyi hikâye var mıdır?

Bir tiyatro oyununa kaç hikâye sığar?


Sibel Polat, Faris Yüzbaşıoğlu ve Gerd Ritter, en azından tek bir dili konuşan ve hikâyelerden hoşlanan herkes için bol müzikli ve şiirli, mizahlı ve derinlikli, anlamlı ve anlamsız, incelikli ve hareketli renkli bir hikâye derlemesi sunmaktalar.

In cooperation with the German-Turkish Forum Stuttgart.
The production is supported by the Fonds Soziokultur.

8+, Grades 3–6